Tính năng ký số tập trung

Các tính năng chính của phân mềm kí số tập trung :

  • Ký số văn bản điện tử gồm: PDF; XML; Các định dạng Microsoft Office: Word (docx), Excel (xlsx), Power Point (pptx); Chuỗi Data; Chuỗi băm (hash)
  • Xác thực tính hợp lệ của các văn bản điện tử
  • Quản lý thông tin các Chứng thư số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *