NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP
bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử

NDTV Esolution là đơn vị thành viên trong NDTV Group. Bắt nhịp cùng xu thế xã hội hóa các dịch vụ Công nghệ thông tin của ngành Tài chính, NDTV Group đã thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Chứng từ điện tử NDTV (NDTV Esolution) để triển khai cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin gồm:
– Hóa đơn điện tử NDTV-Invoice với vai trò là “Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử” tuân theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 về việc “QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ”.
– Phần mềm ký số tập trung là một trong những sản phẩm của NDTV Esolution tuân theo qui định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP về việc “Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số”.

LỢI ÍCH
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
KÝ SỐ TẬP TRUNG
ĐIỂM ƯU VIỆT
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – KÝ SỐ TẬP TRUNG
  • Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm: Kế toán, Bán hàng và các phần mềm quản trị khác
  • Tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo lưu trữ hóa đơn an toàn trong 10 năm
  • Tự động lập tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để kê khai thuế qua mạng
  • Xuất hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu
  • Tự thiết kế mẫu hóa đơn điện tử theo nhu cầu
  • Tính bảo mật cao: tính toàn vẹn, xác thực, chống chối bỏ 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH NDTV
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)
CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI)
CÔNG TY CỔ PHẦN ACEINVEST VIỆT NAM
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY PICO
Lý do
Tại sao bạn chọn ndtvinvoice.com?
TIN TỨC